Therapie Marth

Therapie

Therapie is het begeleiden van mensen met als doel optimaal functioneren. In mijn werkwijze maak ik een koppeling tussen een oplossingsgerichte benadering en regressie- en reïncarnatietherapie. Mijn belangrijkste uitgangspunt is dat ieder mens zelf de antwoorden op zijn/haar vragen in zich heeft.

Wie therapie “ondergaat”, werkt aan het proces van zelfontwikkeling en zelfontplooiing dat tegelijk zelfgenezend werkt. Een cliënt moet in staat zijn en bereid zijn naar zichzelf te luisteren en zichzelf serieus te nemen.

Werkwijze

De therapie In mijn werkwijze maak ik een koppeling tussen een oplossingsgerichte benadering en regressie- en reïncarnatietherapie. Bij beide geldt dat datgene wat als probleem (vraag) ervaren wordt, het begin is van “het vinden” van een oplossing (antwoord). Degene die een vraag heeft, heeft ook het antwoord. Een therapeutische sessie richt zich op het vinden van dat antwoord.

Oplossingsgericht werken wil zeggen dat de aandacht gericht is op het te bereiken doel. Wat is reeds bereikt en wat is de volgende stap die gezet kan worden op de weg die in de richting van dat doel gaat?

 

Bij regressie- en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt, waardoor vaak “onvrije” reacties ontstaan. Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens de jeugd, tijdens de periode voor de geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.

Zowel emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische problemen en gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen en de beperkende conclusies over onszelf, het leven en de wereld die we naar aanleiding van die ervaringen hebben getrokken.

Met inzicht hierin begint de zelfgenezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Als we “teruggaan” in een therapie, gaan we naar dingen van vroeger die nu storen. We dragen allemaal een groot stuk verleden met ons mee; uiteindelijk alles wat we ooit hebben meegemaakt. Veel is “geïntegreerd” in de loop der tijd, maar niet alles. We willen niet het onderbewuste zonder meer in het bewuste tillen, maar we willen bevrijding, reiniging, loutering. Een emotionele ontlading en schoonmaking leidt tot emotionele vrede, maar het is ook een intellectuele loutering die leidt tot intellectuele vrede. Die vrede noemen we begrip.

Marth Oude Weernink

Therapeut

De opleiding tot regressie en reïncarnatietherapeut heb ik gedaan bij Tasso Instituut.

De Therapie vindt plaats op Everlaan 10, 7315EZ Apeldoorn. Te bereiken op: 055-3671416